MORF
Så er Frank Brahe færdig med at tegne de fire hæfter med MORF.
Udkantsrædsel med både maskinelle og monstrøse momenter!
Ude senere på sæsonen!